Dubodom

Dom na strome ocenený architektonickou cenou CE∙ZA∙AR za rok 2018.

Práce: základová nosná konštrukcia a kotvenie k stromu

Lokalita: skrytý v dubovom lese nad Svätým Jurom

Spolupráca: www.stromdom.sk, Ing. Arch. Peter Sálus