Tiny house – preprava (video)

Náš dlho očakávaný deň prevozu tajného domu, sme uskutočnili v októbri roku 2019. Po ôsmich mesiacoch výstavby v stupavskej hale nastal čas presunu domčeka na náš pozemok v lokalite Stupava Vrchná Hora. Trasa to nebola dlhá, ale bolo nutné obísť Stupavu cez Marianku a ďalej cez záhradkárske osady rozbitými poľnými cestami do kopca až na Vrchnú Horu.

Hmotnostný limit

Tinyhouse s názvom „Tajný dom“ som postavil na dvojnápravovom prívese bez bočníc, tzv. plato kategórie 3,5 t. Nosnosť prívesu nám určil hmotnostný limit pre tinyhous. Pri stavbe bolo dôležité dosiahnutie čo najnižšej hmotnosti, ideálne nepresiahnuť nosnosť prívesu. Pre vlastnú zvedavosť a presné určenie hmotnosti sme sa cestou zastavili v zberných surovinách na odváženie nášho tinyhousu. Bol to okamih pravdy. Display autováhy ukázal celkovú hmotnosť 3660 kg, o 160 kilogramov viac. Závažné preťaženie to nebolo, aby spôsobovalo problémy pri prevoze.

Dopravný prostriedok

Na prevoz takéhoto tinyhouse po nenáročných cestách by postačoval silnejší džíp. V našom prípade kvôli náročnému terénu v záhradkárskej oblasti sme radšej zvolili traktor s náhonom na všetky kolesá. Problém vznikol pri upnutí prívesu za traktor, ktorý mal ťažné zariadenie príliš vysoko, a tým pádom bolo ťažisko posunuté dozadu a celý domček bol našikmo.

Legislatívne prarametre pre prepravu po verejnej komunikácii

Legislatívne musí tinyhouse k prevozu po verejných komunikáciách spĺňať určité parametre podobne ako všetky vozidlá. Okrem hmotnostného limitu nápravy (v našom prípade 3,6 t) aj rozmery: šírka do 2,5 m a výška do 4 m. Dĺžka nie je zásadne limitovaná. Odvíja sa od toho, aké prívesy sa bežne vyrábajú. Náš tinyhouse je dlhý len 5 m. V inom prípade rozmerov by išlo o nadrozmernú prepravu a bol by nutný policajný sprievod. Mať tinyhouse oficiálne schválený k prevozu po vlastných kolesách je výrazná komplikácia navyše. My sme to vyriešili tak, že domček je len položený a zaistený na prívese, teda je braný len ako náklad. Naložiť ho na iný dopravný prostriedok by nebolo možné kvôli výške, keďže sme chceli mať aj podkrovie na spanie. Takto jednoducho sme sa vysporiadali s legislatívnou problematikou prevozu tinyhouse.

Prevážanie tinyhousu

Najdramatickejšia časť celej akcie prevozu bol začiatok. Keď sme vybrali vypodloženie spod prívesu, začal balancovať a sadol si na vlastné pneumatiky, ktoré vyzerali, že to to nezvládnu. Veru, nebolo nám všetko jedno. Náročné bolo príves zapnúť za traktor a vyparkovať úzkym vchodom z haly. Výškovú rezervu od stropu haly a strechy Tajného domu bol cca 15 cm, čo sa ukázalo byť málo. Dofúkaním pneumatík a zapnutím za traktor sa celý domček zdvihol tak, že pri manévrovaní sa ohol konček štítového plechu, ktorý sa zavadil o strop haly. Inak našťastie počas celej cesty Tajný dom neutrpel žiadnu ďalšiu ujmu. Po asfaltovej ceste bol prevoz bezproblémový, obavy sa prirodzene dostavili pri krivej a strmej cesty v záhradkárskej oblasti. Počasie nebolo najpriaznivejšie, ale vďaka šikovnému traktoristovi sme to zvládli.

Záver

Celá akcia trvala vyše hodiny. Nezabudnem na ten pocit, keď sme Tajný dom zaparkovali na pozemok a mohli si vydýchnuť. Dôležité je nič nepodceniť, mať za volantom skúseného šoféra a vyhovujúce počasie v deň D.